Pakkeseadmed

Sobivaim pakkimisseadme leidmiseks tuleks jälgida seadme töökindlust, vaadata üle selle hooldusvajadus, teenindusvõime, tehnilised võimalused, kui palju vajab selle kasutamine inimtööjõudu, mõelda töötajate ohutusele, seadme pakkimisliini ühendamise võimalustele, kapitalikuludele, ruumivajadusele, läbilaskevõimele, energiakasutusele, ergonoomikale, tootlikkusele jne. Oma kogemustele ja teadmistele toetudes küsime õigeid küsimusi ning soovitame teie toodetele kõige sobivamad seadmed.

Hetkel populaarsed pakkeseadmed

lindiautomaat_pm313
S series massin

Kliendid küsivad pakkeseadmete kohta

Üleminek käsitsi pakkimiselt automatiseeritud pakkimisele on iga tootja jaoks suur hüpe arengus edasi. Sageli lükatakse investeeringud pakkeliinidesse edasi, kuna ei olda kindlad, kas tootmismahud ikka püsivad ja kasvavad. Kõhklusi tekitab sageli ka investeeringu esialgu kõrgena tunduv maksumus. Tegelikkuses taandub kõik toote pakendamiseks kulunud aja võrdlusele inimene versus pakkeseade. Teades kliendi pakendatavate  toodete mahtu, oskame pakkuda optimaalseima pakkelahenduse.

Kui on märgata tootmismahtude suurenemist.
Raskused tööjõu lisapalkamisel.
Uued nõuded pakendile
Toote eripärast tingitud vajadus automaatseks pakkimiseks

Vaja oleks pakendatavate toodete mõõte. Toote kaalu. Soovitavat pakendatud toodete mahtu tunnis, vahetuses või kuus. Tootmisruumide asendiplaani, millel märgitud olemasolevate tootmisliinide mõõdud. Kasutatav pakkematerjal.

Pakkeliini hoolduse sagedus sõltub tootmise intensiivsusest ja ümbritsevast keskkonnast. Suurem hooldus tehakse seadmetele üks kord aastas. Kahes või kolmes vahetuses töötavad pakkeseadmed vajavad kindlasti sagedamat hooldamist. Samuti vajavad suuremat tähelepanu tolmuses ja abrasiivses keskkonnas töötavad pakkeseadmed.

Küsi pakkeseadmete kohta lisainfot või hinnapakkumist!

Intelligentsed ja kulutõhusad pakkelahendused tõstavad konkurentsivõimet. Võtke meiega ühendust, et vaadata üle oma olemasolevad lahendused ning viia oma pakendamine uuele tasemele.