26 mai 2021

FROMMi/ALPLA ühisettevõte PRT Wolfen GmbH ja FROMMi tütarettevõte Texplast GmbH toodavad Gelber Sackist (kollane kott) rPET-i kaubamärgi FROSCH pudelite jaoks.

Kaubamärgi FROSCH puhastus- ja hooldustoodete tootja Werner & Mertz selgitab, et näiliselt võimatu on lõpuks saavutatud – FROMM/ALPLA ühisettevõte PRT Wolfen GmbH ja FROMMi tütarettevõte Texplast GmbH in Wolfen kasutavad uuenduslikku sortimis- ja regranuleerimistehnoloogiat Gelber Sackist rPET-i tootmiseks FROSCHi kaubamärgiga pudelite jaoks.

Gelber Sacki kotte kasutatakse Saksamaal kasutatud plastpakendite kogumiseks tarbijatelt. Gelber Sackidesse (nagu ka kollastesse prügikastidesse) pannakse ainult plastesemed – see ei hõlma aga tagastatavaid joogipudeleid, kuna need kogutakse pudelist pudeliks ringlussevõtuks eraldi.

Täiustatud mehaaniline taaskasutus tänu täisautomaatsele tehasele

Kasutades uusimaid infrapuna peensorteerimissüsteeme, eraldab PRT Wolfen GmbH Gelber Sackis olevad õõnsad PET-esemed, majapidamises kasutatavate puhastusvahendite PET-pudelid ja PET-alused muudest jäätmematerjalidest. Selles protsessis kasutatav peensorteerimine on lähiinfrapuna (NIR) tehnoloogia edasiarendus. Infrapunajuhtimisega, täielikult automatiseeritud täiustatud mehaanilise taaskasutusprotsessiga saadud PET-materjalid saadetakse seejärel FROMMi tütarettevõttele Texplast GmbH edasiseks töötlemiseks, et luua korduskasutatavaid materjale. Järgmises etapis sorteeritud PET-rühmad purustatakse ja pestakse ettevõttes Texplast GmbH, kasutades uusimat taaskasutustehnoloogiat. Lõpuks töödeldakse sel viisil saadud selge rPET-jahvatatud materjal uuendusliku keeruka regranuleerimisprotseduuri abil kvaliteetseks läbipaistvaks granulaadiks. Tulevikus kasutab ALPLA seda granulaati toorikute ja pudelite valmistamiseks, mida kasutatakse ka kaubamärgi FROSCH jaoks.

FROSCH suurendab rPET-i osakaalu oma pudelites

Alates 2012. aastast on Werner & Mertz pühendunud tarbijatelt kogutud plasti ümbertöötlemisele kvaliteetseks tarbimisjärgseks taaskasutusmaterjaliks (PCR), mis on osa ettevõtte taaskasutusalgatusest ja sulgeb seega veelgi plastide ringlussevõturingi. Näiteks õnnestus Werner & Mertzil 2014. aastal muuta tuntud kaubamärgi FROSCH PET-pudelid 100% PCR-ideks ja 20% nendest pärinesid Gelber Sackist. Ülejäänud 80% pärinesid Euroopa joogipudelite kogudest (taaskasutus pudelitest pudelitesse). Praeguseks on neid pudeleid turule tulnud üle 440 miljoni.

Werner & Mertz on pikka aega püüdnud suurendada Gelber Sacki osakaalu. Siiani ei ole olemasoleva tehnoloogiaga olnud rPET-iga võimalik soovitud läbipaistvust saavutada. Otsustav läbimurre toimus aga tänu uuele FROMM/ALPLA ühisettevõttele ning FROMMi ja ALPLA vahelise tehnoloogiaalase partnerluse edasisele laienemisele. PRT Wolfen GmbH alustas tegevust 2020. aasta oktoobris ja Wolfeni asukohta investeeriti 8 miljonit eurot. 2020. aasta lõpuks saavutati tehnoloogiline seos Texplast GmbH-ga, mis võimaldab kvaliteetselt toota PET- regranulaati Gelber Sacki materjalidest.

FROSCH-i rPET-i osakaalu suurendamine „kollasest kotist“.

Tehnoloogiapartnerluse FROMM/ALPLA tulemus on järjekordne verstapost teel keskkonnakaitse ja kestlikkuse poole – Gelber Sackist pärit rPET-i osakaal on FROSCH-i pudelites tulevikus 50%.

Esimesed 50% Gelber Sacki materjalidest valmistatud rPET-pudelid tuuakse turule 2021. aasta märtsis. Aasta lõpuks konverteerib FROSCH kõik oma rPET-pudelid sellesse vormingusse.

See on Gelber Sacki PCR-materjali osa, mida pole kunagi varem rPET-pudelite valmistamisel saavutatud! See tähendab ka taaskasutatava materiaalse baasi olulist laienemist! FROMMi ja ALPLA koostöö on veel üks kompromissitu viis peatada meie planeedi suurenev reostus plastjäätmetega. Selle taaskasutusahela järgmise tühimiku kaotamine aitab oluliselt kaasa ressursside säästmisele ja fossiilsete toorainete vähendamisele. Ja nagu sellest veel vähe oleks,

hoitakse CO2 heitkoguseid madalal, sest selle projekti raames taaskasutatakse Saksamaal Saksamaalt pärit korduvkasutatavaid materjale, hoides transpordivahemaad lühikestena.

PRT Wolfeni ja FROMMi tütarettevõtte Texplast GmbH tegevdirektor hr Seiler selgitab: „Kõik räägivad kestlikkusest ja keskkonnasõbralikust plastiringlusest, kuid meie viime seda ellu täielikult, ilma poolikute lahendusteta.“